create a site for free

PROJEKCE

Můžete mít sebelepší návrh a studii, ale pro stavbu a stavební úřad potřebujete projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi, které nařizuje vyhláška o dokumentaci staveb. Jen na takovou dokumentaci lze získat územní rozhodnutí, stavební povolení popř. souhlas s ohlášenou stavbou. Od stavebních výkresů, přes statiku a dynamiku staveb, požární bezpečnost a průkaz energetické náročnosti stavby. Vše pod jednou střechou a v jednom projekčním studiu

PORTFOLIO

Zde jsou ukázky z námi realizovaných projektů

VÝROBNÍ HALA, HKS

Výrobní hala o rozměrech 100 x 30 m s kompletní výrobní technologií a rozvody vč. zajištění stavebního povolení

Komplikovaný projekt v Litoměřicích - aneb jak dostat do záplavové oblasti a památkové rezervace výrobní halu o rozměrech 100x30 m se všemi výrobními technologiemi, vnitřními instalacemi, portálovými jeřáby. Momentálně říkáme, že není problém cokoliv nakreslit, vymyslet a navrhnout, ale je velký problém to nechat stavebním úřadem schválit. Nakonec se povedlo, po ročních martyriích, jednáních s památkovou péčí a nekončícími jednáními s odborem územního plánování. 

ZASTÁVKA A PŘECHOD

Jeden z našich dopravních projektů, poměrně komplikovaný návrh autobusové zastávky a přechodu pro chodce v Trmicích u základní školy.

Skloubit různé požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a vyhlášek nebývá jednoduché. A jako vždy to na začátku vypadalo tak jednoduše, aby se o dva měsíce později vše zkomplikovalo požadavky na bezbariérovost, ochranná pásma inženýrských sítí a požadavky provozovatele autobusové dopravy. 

ZATEPLENÍ ZŠ

Jak vyprojektovat zateplení poměrně rozsáhlé základní školy ve Straškově a na nic nezapomenout?

Návrhy zateplení různých budov v našem projekčním studio poměrně často a to od jednoduchých rodinných domů až po rozsáhlejší stavby. Projekt zateplení ZŠ ve Straškově byl pro nás specifický i v tom, že jsme projekt dozorovali a zajistili kolaudaci. Takto víte o každém detailu z projektové dokumentace, energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy. 

PRODEJNÍ HALA

Návrh a projekt nové prodejní haly v areálu EKOMONT v Litoměřicích narazil na nečekané bariéry ze strany investora spočívající v neustálých změnách a to zejména vždy po vydání nějakého stanoviska orgánu státní správy.

Toto je jeden z projektů, na který asi jen tak nezapomeneme. Zejména kvůli tomu, že docházelo k neustálým změnám ve vnitřních dispozicích, umístění objektu a jeho vzhledu. Sotva jsme složitě vyjednali nějaké stanovisko, hned jsme předělávali dokumentaci, aby jsme opětovně mohli o stanovisko znovu žádat. Nicméně i tento nekonečný příběh skončil dodatečným povolením stavby. I tak to někdy může vypadat v praxi.

UBYTOVNA TEREZÍN

V šibeničním termínu a "na dotace". Věta, ze které zamrazí nejednomu projektantovi. V původním památkově chráněném objektu v Terezíně jsme vyprojektovali a obstarali stavební povolení pro nově plánovanou ubytovnu. 

Kompletní projekční zakázka vč. autorského dozoru a projektu pro stavební povolení a následně pro provedení stavby. Z původního objektu, který byl bez využití a již ve špatném technickém stavu jsme na základě požadavků investora vyprojektovali ubytovnu s charakerem staveb z 19. století, prošli kompletním povolovacím procesem a pomohli s výběrem zhotovitele. 

INFRASTRUKTURA

Velký, komplikovaný a rozsáhlý projekt infrastruktury pro rodinné domy v Koštově. 

Téměř rok trvající práce, spočívající ve vyprojektování kompletní infrastruktury pro budoucí rodinné domy v Koštově pro provedení stavby. Komunikace, vodovod, kanalizace, přeložky sítí, práce s ochrannými pásmy stávajících inženýrských sítí. A k tomu ochrana stávajícího přivaděče vody pro Ústí nad Labem. 

AMFITEÁTR

Naprosto unikátní návrh a projektová dokumentace venkovního amfiteátru v areálu UJEP, Ústí nad Labem

Někdy se dostaneme k poměrně unikátním zakázkám. Přesně jako v tomto případě - návrh a projekt vč. stavebního povolení venkovního amfiteátru v areálu UJEP v Ústí nad Labem. Vše je jednou poprvé a tolik křivek, jsme snad dosud nikdy nevyprojektovali. Těšíme se na výsledek.

SILNICE

Projekt opravy stávající silnice III. třídy do Nových Dvorů vč. stavebního povolení.

Kompletní projektová dokumentace opravy stávající desolátní silnice III. třídy do Nových Dvorů a to vč. stavebního povolení. Od geodetického zaměření, rozpočet pro výběr zhotovitele, kompletní výkresovou dokumentaci a textové části. Vše v poměrně "šibeničním" termínu. Tak až pojedete do Nových Dvorů po nově opravené silinici, vzpomeňte si na tento projekt.

© Copyright 2019 inveko 4U, s.r.o. - All Rights Reserved